JAAS Slovakia s.r.o.

Prevádzka píla
Bývalý areál PD
018 01 Udiča

0905 918 020
0905 918 021
0908 207 423

info@jaas.sk

DREVOVÝROBA

drevovýroba:

  • hranly: I a II triedy
  • laty
  • dosky: záklopové, stavebné, šalovacie


služby:

  • impregnácia reziva (krovu)
  • hobľovanie reziva (priznaný krov)
  • odvoz guľatiny
  • porez guľatiny
  • bezplatné vypracovanie cenovej ponuky