JAAS Slovakia s.r.o.

Šebešťanová 265
Považská Bystrica

0908 207 423
0905 918 021

info@jaas.sk

O NÁS

Spoločnosť JAAS, vznikla ako SZČO v roku 1992 a piliarska výroba bola založená v roku 2007, o dva roky neskôr vznikla spoločnosť JAAS Slovakia s.r.o., kedy nadviazala na svoje bohaté skúsenosti zo stavebnej činnosti. Svoje meno si buduje už devätnásť rokov. Realizačná spoločnosť JAAS Slovakia s.r.o., sa prevažne zameriava na stavebnú činnosť a drevovýrobu spojenú s predajom. Zabezpečuje odborné poradenstvo, vypracovanie projektovej dokumentácie a spracovanie cenovej ponuky.