JAAS Slovakia s.r.o.

Šebešťanová 265
Považská Bystrica

0908 207 423
0905 918 021

info@jaas.sk

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

 

Drevostavby, stavby:

 • realizácia stavieb a ich zmien
 • stavby na kľúč
 • zateplenie budov
 • výmena okien
 • interiéry, sanita a elektroinštalácia
 • krovy (vyrezávané krovy)
 • strechy (sedlové, vaľbové atď.)
 • plotové dielce, zábradlia, balkóny
 • drevostavby, altány, pergoly
 • húpačky, okrasné studne

 
Práce:

 • murárske (HSV,PSV)
 • betonárske
 • tesárske
 • pokrývačské
 • klampiarske
 • stavebné stolárstvo
 • elektroinštalačné práce


Rekonštrukcie:

 • strechy bytových domov
 • strechy rodinných domov
 • kompletné rekonštrukcie bytových domov, rodinných domov ale aj priemyselných budov


Služby:

 • sprostredkovane obchodu a služieb
 • projektovanie
 • bezplatné vypracovanie cenovej ponuky